KONTAKT

Company 1 s.r.o.
Komenského 1115
018 61 Beluša

Mob.: 0917 159 616
E-mail: info@company1.sk
WEB: www.company1.sk
IČO: 48 093 661
DIČ: 2120067829
IČ DPH: SK2120067829
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31514/R
 
 

Direktor
Mário Ciho
ciho@company1.sk
+421 917 159 616

Technický vedúci
Ján Ciho
jciho@company1.sk
+421 905 974 953

Projektový manažment
Ing. Ľubomír  Žikavský
zikavsky@company1.sk

Projektový manažment
Pavol Čepčiansky
cepciansky@company1.sk
+421 904 034 516

Office
info@company1.sk
Komenského 1115
081 61 Beluša

 

 

 

Kontaktný formulár