PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Poradenská činnosť

V našej firme máme 20 rokov skúseností v poradenskej činnosti v oblasti logistiky. Sme zameraný na analýzu a optimalizáciu logistických potokov a design logistických objektov. Z našich klientov možno spomenúť : IKEA, ŽSR, 4 najväčšie obchodné reťazce v Ukrajine.

Postupujeme podľa zaužívaného algoritmu:

• Pred projekt - od Identifikácie potrieb klienta cez predbežnú analýzu k predbežnému návrhu opatrení.

• Štúdia realizovateľnosti – predbežné výpočty dosiahnuteľného efektu v porovnaní s potrebnými investíciami.

• Projekt – vypracovanie detailného plánu implementácie potrebných riešení s detailnými kalkuláciami investičných a prevádzkových nákladov.
  Podrobný design logistických a prevádzkových objektov. Podrobné harmonogramy implementácie.

• Implementácia – postupné uvedenie do prevádzky logistických objektov a systémov s ohľadom na súčasný stav.

• Zdokonaľovanie – moderné logistické systémy nikdy nestoja na mieste. Vývoj IT a nové technické riešenia umožňujú trvalé zdokonaľovanie
  logistických systémov.

Príklad štandardného postupu pri designe skladovej haly

Pred projekt – Analýzou dnešných potokov tovaru a materiálu, plánov do budúcna a možnosťami zvýšenia efektivity vypočítame parametre pohybu tovaru na sklade. Nasleduje výpočet potrebných plôch, strojov, manipulačnej techniky a personálu.

Štúdia realizovateľnosti – Porovnaním  investičných a prevádzkových nákladov s očakávanými úsporami sa dostaneme na konkrétnu veličinu ekonomického efektu.

Projekt – Vpracujeme návrh designu haly, komunikácii a harmonogram prác. Taktiež navrhneme skladové regály, manipulačnú techniku a procesy úkonov na sklade.

Implementácia – V projekčnej fáze, úzko spolupracujeme s projektantom až do vyhotovenia projekčnej dokumentácie.