PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Projektový manažment

Pri výstavbe mnohých objektov sa často stretávame s predstaviteľmi investora, ktorí uzatvoria zmluvu na generálnu dodávku a potom sa ďalej venujú svojim „hlavným“ pracovným úlohám. Manažment stavby sa presúva na jedného z kľúčových zamestnancov, ktorý už pred tým bol vyťažený na 110%. Výsledkom takejto organizácie pri výstavbe bývajú nekonečné krízové porady, nekontrolované navýšenia rozpočtu a časový sklz. Výstavba priemyselného objektu je jednorazová záležitosť a nájsť kompetentného pracovníka vo vlastnej organizácii býva zložité.

My máme skúsenosti z projektového manažmentu výstavby okolo 160 tisíc m2 priemyselných a skladových hál na Slovensku, v Rusku a Ukrajine.

Nezávisle od krajiny, je postup rovnaký:

Potom ako investor rozhodol o realizácii stavby nastupuje prípravná fáza

V prípravnej fáze manažér zostaví súpis všetkých k úspešnému zakončeniu diela úkonov. Spolu s investorom definuje potrebné prostriedky na ich vyplnenie. Manažér projektu zostaví harmonogram a rozpočet projektu.

V realizačnej fáze manažér projektu zodpovedá za dodržovanie harmonogramu a rozpočtu. Regulárne informuje investora o priebehu prác a o odkloneniach v rozpočte alebo harmonograme. Manažér projektu kontroluje priebeh stavebnej činnosti zúčastňuje sa kontrolných dní a technických rokovaní s stavebnou organizáciou a stavebným dozorom. Taktiež koordinuje komunikáciu s administratívnymi orgánmi.

V ukončovacej fáze manažér projektu organizuje kolaudáciu, prebratie staveniska a prebratie realizačnej dokumentácie.

Manažér projektu má organizačnú úlohu. Praktické úkony vykonáva, alebo personál investora, alebo zazmluvnený personál.