ROZPOČET, VÝKAZ, VÝMER

Kalkulácie stavebných nákladov

Za pomoci najnovšej verzie rozpočtového programu CENKROS 4 zostavíme rozpočet stavebných nákladov a výkaz výmer.
Taktiež vypracujeme porovnávaciu analýzu nákladov, pri použití rôznych stavebných materiálov.